okami_hu: no nonsense (ded)
[personal profile] okami_hu
Random doller contestet tart, "Globális steampunk" témában; a lényeg az volna, hogy mindenféle egyébb nemzetek stílusa szerinti gőzpunkos cuccokat kellene virítani a standard brit helyett. Kapásból a magyarra gondoltam, abból is valami fess, bajuszos világjáró csirkefogóra, amiből volt is jópár, míg a ködös Albionban Viktória királynő uralkodott.

Szóval ilyen szép zsinóros huszárzubbony, egy szexi mente, fényes csizma- öööö. De hogy lesz ebből steampunk...? @_@ A legtöbb jelmez valami szedett-vetett viktoriánus ruhaköltemény és egy bronz jetpack. >>

Azt hiszem, az emberek meg vannak győződve arról, hogy a steampunkban több a punk, mint a steam. Pedig nem. Valahogy úgy definiálják ezt a stílust, hogy "az a jövőkép, amit az akkori emberek elképzeltek maguknak", és ebbe belefér a gőzautó, meg a Zeppelin, ami nem robban fel bájos rendszerességgel, vagy egy akkora karóra, mint egy kisebb sárgadinnye... És még a nadrág is a nőkön. De a divatnak már csak olyan a természete, hogy az emberek ragaszkodnak hozzá, amíg tehetik. A századelőn a hosszú szoknya, meg a fűző volt a divat, és szvsz, ha nem jön közbe két világháború, még mindig a Pilvaxban tartanánk a Meetet, és öt kiló alsóneműt viselnénk, fejenként.

Summary: fogalmam sincs, hogy tegyem egyértelművé, hogy a fess, bajuszos világjáró csirkefogóm tulajdonképpen egy gőzüzemű kalózléghajó kapitánya...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Most Popular Tags

Expand Cut Tags

No cut tags

Style Credit

September 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Page generated Oct. 23rd, 2017 11:21 am
Powered by Dreamwidth Studios